Atenció presencial a les famílies

Atenció presencial a les famílies

Atenent al risc que comporta l’atenció presencial durant l’actual situació de pandèmia, l’Escola adopta les següents normes:   Qualsevol situació que pugui ser resolta per correu electrònic, s’haurà de fer exclusivament a través d’aquest mitjà. Podeu indicar a...
Pla d’obertura (Declaració responsable per a Educació Infantil)

Pla d’obertura de l’Escola ACTUALITZAT

L’escola ha elaborat el Pla de reobertura del centre a partir de les indicacions del Pla d’obertura de centres educatius en fase 2 del Departament d’Educació. Aquest Pla ha estat actualitzat el dia 4 de juny a les 19:00 hores. Us adjuntem l’enllaç al Pla...