Del 27 de maig al 18 de juny, ambdós inclosos, es poden presentar les sol·licituds telemàtiques d’ajuts de menjador per al curs vinent. S’han de presentar des de la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona. El termini per presentar les sol·licituds signades al centre amb la documentació, si s’escau, serà fins el 23 de juny.

Trobareu més informació en l’apartat del Menjador de la nostra pàgina web.