Atenent al risc que comporta l’atenció presencial durant l’actual situació de pandèmia, l’Escola adopta les següents normes:

 

 1. Qualsevol situació que pugui ser resolta per correu electrònic, s’haurà de fer exclusivament a través d’aquest mitjà. Podeu indicar a qui adreceu la consulta (direcció, cap s’estudis, secretaria, administració, administració de menjador…) El correu de l’escola és a8002681@xtec.cat.                                                           .
 2. Si la situació no permet la resolució per correu electrònic, podeu posar-vos en contacte amb l’escola, tant per correu com per telèfon, i explicar-nos la situació. Si cal, se us donarà cita prèvia, a la qual podreu assitir amb les següents condicions:
  • Nomès es podrà atendre a una sola persona.
  • Aquesta persona no pot presentar cap simptomatologia compatible amb la covid-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea…) o amb qualsevol altre quadre infecciós; i no ha estat positiu de covid-19 ni ha conviscut ni estat en contacte estret amb cap persona que hagi donat positiu de covid-19 ni que hagi tingut simptomatologia compatible amb aquesta malaltia.
  • S’haurà de signar una declaració responsable conforme es compleixen aquestes circumstàncies.
  • En cas de que tota la unitat familiar es trobi en aquesta situació, s’haurà d’autoritzar a una altra persona a fer els tràmits.
  • Serà obligatòria la utilització de mascareta mentre s’estigui dintre del recinte escolar.