Durant el procés de Preinscripció es publiquen diverses llistes. Avui es publica el llistat amb l’oferta inicial de places.

La consulta de l’oferta inicial es pot consultar al Mapa escolar de la preinscripció