PAGAMENTS A L’ESCOLA

 

NÚMERO DE COMPTE

Els abonaments del material escolar i de les sortides s’han de realitzar en el següent número de compte:

ES62  2100  0813  6802  0090  8439

Els comprovants de pagament s’han d’enviar per correu electrònic a l’adreça corresponent segons s’indica en els quadres següents.

MATERIAL ESCOLAR

Els comprovants corresponents al material escolar cal enviar-los a l’adreça de correu electrònic següent:

material@escoladuranibas.org

 

 

Cal fer constar:

  • Nom i cognoms de l’alumne/a
  • Curs que realitzarà 

SORTIDES ESCOLARS

Els comprovants corresponents a les sortides escolars s’han d’enviar a l’adreça de correu electrònic que correspongui:

P3: sortidesp3@escoladuranibas.org

P4: sortidesp4@escoladuranibas.org

P5: sortidesp5@escoladuranibas.org

Cal fer constar:

  • Nom i cognoms de l’alumne/a
  • Curs que realitzarà