Arrels de l’Escola (On som, Qui som i d’On venim)

On som

L’Escola Duran i Bas es troba al districte de Les Corts on antigament hi havia la masia de Can Gasparó.

Llinda al nord amb la Travesera de Les Corts, a l’oest amb el carrer Vallespir, al sud amb el Parc de Les Infantes i a l’est amb un complex esportiu.

L’accés amb transport públic és força bo, amb parades de bus i metro properes. I també hi ha un camí escolar.

El Parc de Les infantes ens proporciona, entre moltes altres coses, un enllaç amb la natura, vistes àmplies i agradables, un espai recreatiu per als infants en acabar les classes i un indret amb un microclima urbà que redueix la contaminació ambiental i que influeix positivament, tant en la salut física com en la salut mental dels que passen part de la seva vida prop d’ell.

Dintre de l’espai escolar comptem amb l’Escola Bressol Can Bruixa amb la qual duem a terme coordinacions pedagògiques.

 

Qui som

 • Escola catalana. L’ús de la llengua catalana com a llengua d’aprenentatge i de comunicació en les actuacions docents i administratives del centre.
 • Escola inclusiva. Educació per a la diversitat. L’escolarització inclusiva de tot l’alumnat atenent, des d’un plantejament global del centre, les necessitats educatives de l’alumnat i prioritzant, sempre que sigui possible i adequat, la màxima participació en els entorns escolars ordinaris.
 • Educació transversal per a l’assoliment de les competències bàsiques. El desplegament de l’organització, objectius i continguts de les àrees de l’etapa, establint com a finalitat central el desenvolupament de les competències bàsiques: les comunicatives per comprendre i expressar la realitat; les metodològiques, per activar l’aprenentatge; les personals, per al desenvolupament i l’afirmació de la identitat pròpia; i les específiques centrades en conviure i habitar el món. L’assoliment per tot l’alumnat d’un bon nivell de comprensió lectora, d’expressió oral i escrita, d’agilitat en el càlcul i en la resolució de problemes i d’autonomia en l’aprenentatge.
 • Escola plurilingüe. L’ impuls d’un projecte educatiu plurilingüe en el qual el català, com a eix vertebrador, s’articuli de manera coherent amb l’ensenyament de les altres llengües i les altres àrees, tot establint acords per relacionar les diferents estratègies didàctiques. L’ impuls de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, avançant en experiències d’introducció de la llengua estrangera a Infantil i d’ús de la llengua estrangera en àrees no lingüístiques.
 • Escola oberta a les tecnologies de la informació i de la comunicació. La integració de les tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) en el procés d’ensenyament-aprenentatge i en l’avaluació de les diferents àrees del currículum.
 • Educació integral. La integració en els processos d’ensenyament i aprenentatge de continguts vinculats a la coeducació, la ciutadania, la convivència, l’educació ambiental, la salut, l’alimentació sana, la comunicació audiovisual, l’accés a la informació i el gust per la lectura.
 • Escola aconfessional i pluralista. Respecta les diferents maneres de pensar i és oberta a tothom. Educa per a la llibertat, la responsabilitat i per a l’adquisició d’hàbits i conductes que fan dels seus membres persones socials dignes de la comunitat on viuen.
 • Escola coeducadora i no sexista. Educa per a la convivència i respecte als altres basant-se en la coeducació, sense cap mena de discriminació per raó de sexe.
 • Escola solidària. Eduquem per a la justícia, la solidaritat i la no discriminació.
 • Escola socialitzadora. Educa en les estratègies per resoldre les dificultats i per conscienciar dels drets i deures que comporta la vida en societat, fugint de l’estricta competitivitat.
 • Escola dialogant i oberta a la participació. Afavorim el diàleg, mantenint una relació real i afectiva entre pares, mestres, alumnes i altres professionals implicats dins de la comunitat escolar, per mitjà dels representants elegits per cada un dels estaments.
 • Escola democràtica. Volem que l’escola sigui un reflex de la societat actual, estimulant els valors d’una societat democràtica. La comunitat educativa pot donar la seva opinió personal sense adoctrinar.
 • Escola acollidora. L’escola garanteix una entrada segura i relaxada per a totes les persones que s’incorporen per primera vegada, a mida de tothom. Per això preveu diferents moments, que queden recollits en el Pla d’acollida del centre:
  • per als infants de P3.
  • per als nens i nenes de P4 a 6è, que entren nous a l’escola.
  • per als nens i nenes que repeteixen curs i, per tant, s’incorporen a un nou grup.
  • per a les famílies.
  • per als mestres nous al centre.
  • per a la resta de personal no docent o de serveis que entren nous a l’escola.
 • Ensenyament actiu i innovador. La comunitat educativa mantindrà una actitud oberta a les innovacions, els canvis i a les noves demandes de la societat.

Infografia de l’Escola Duran i Bas. Albert, 2018.

Aquarel·la de les palmeres del pati. Anna, 2019.

D’on venim

Abans de ser una escola, la masia fou la residència de la família Cuyàs, que va jugar un important paper de mecenes i motor de les activitats que es desenvolupaven en el poble de Les Corts, i va contribuir a la creació del nou municipi segregat del de Sarrià. La masia estava formada per tres plantes, a més de pavellons per al garatge, cotxera i quadres. L’edifici original, de forma rectangular, tenia adossada a l’est la petita capella on es podia llegir la inscripció de la data de la seva construcció: “Any 1775″. A la banda contraria es va edificar una torre quadrada amb coberta piramidal de teula i coronada per un alt panell. La façana s’ordenava amb balcons, finestres i galeria de finestres a les golfes, tot en un marcat estil neogòtic.

Bona part dels jardins i horts de Can Gasparó es van transformar en jardins públics. L’edifici gràcies a la Campanya Pro-Escoles (1934) en la que van participar totes les forces polítiques de Les Corts, va ser condicionat com a Grup Escolar Duran i Bas.

L’Escola va seguir oberta durant la Guerra Civil i la Postguerra, essent utilitzada per a activitats educatives, i com podeu veure a les il·lustracions presentades tot seguit en forma de diapositiva, també per a activitats lúdiques com el concert de Festa Major de la Banda Municipal al pati de l’escola o per a altres tipus d’activitats com la misa de campaña.

Durant els anys setanta, les necessitats de noves places escolars van aconsellar l’enderroc i la construcció d’un nou bastí, l’actual Escola Duran i Bas.

La situació l’edifici al costat d’un parc i de la remodelada zona del Poliesportiu, fa que sigui privilegiat pel seu pati i per la proximitat d’una zona verda.

CAN GASPARÓ

Dibuix de la masia Can Gasparó, residència de la família Cuyàs fins l’any 1934 en què va passar a ser propietat de l’Ajuntament.

MANUEL DURAN I BAS

Retrat de Manuel Duran i Bas realitzat per Ramon Casas el 1897-1898, propietat del MNAC. Manuel Duran i Bas fou jurista, polític, diputat, ministre i rector de la Universitat de Barcelona, entre d’altres ocupacions.

ANTERIOR A 1935 – CAN GASPARÓ

Fotografia de la masia quan encara era una residència familiar. Si us fixeu, la reixa d’entrada és la mateixa per la que s’entra actualment a l’Escola pel carrer Vallespir.

DATA DESCONEGUDA - NINOT DE NEU

No s’ha pogut identificar la data de la fotografia. A Barcelona hi ha hagut nevades suficientment importants com per fer aquest ninot el 1920, 1924, 1933, 1937, 1938….

1935 - INAUGURACIÓ

Acte inaugural al pati de l’escola. L’any 1935, dins de la campanya Pro-Escoles, l’edifici va ser condicionat com a escola.

1935 – PRIMERA PROMOCIÓ

Fotografia d’una de les primeres alumnes de l’Escola.

1939 - MISA DE CAMPANYA

Quatre mesos desprès de l’ocupació de Barcelona, l’abril de 1939, es va oficiar una misa de campanya a l’Escola davant les autoritats del moment amb motiu de la reposició dels crucifixos a les escoles.

Fins al desembre de 2009 no es va dictar una proposició no de llei per prohibir-los a les escoles.

1945 - FESTA MAJOR

Concert de Festa Major amb la Banda Municipal en el jardins del Grup Escolar Duran i Bas, on ara està el pati.

1960 - CAN GASPARÓ

Fotografia de l’edifici a l’any 1960.

1965 - CAN GASPARÓ I EL SEU ENTORN

Fotografia aèria de Can Gasparó, de l’antic camp de futbol de Les Corts, on va jugar el primer equip del F.C.Barcelona fins l’any 1957 i del pi de Les Corts. Ja només queda el pi. L’any 1966 es va enderrocar l’estadi i l’any 1971, la masia.

1974 - INAUGURACIÓ DE L'ACTUAL EDIFICI

El 8 de gener de 1974, l’alcalde Masó, va inaugurar l’actual edifici, amb capacitat per a 720 alumnes (450 actualment). Aquell mateix dia es va inaugurar també l’Escola Reina Violant, a Gràcia.

2010 - NEVADA A BARCELONA

El dia 8 de març, una nevada va deixar tot blanc el pati de l’Escola.