Calendari

 

14 de setembre de 2020: inici de les classes al segon cicle de l’educació infantil, l’educació primària, l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, els cicles formatius de grau mitjà de formació professional i d’arts plàstiques i disseny, el curs de formació específic per a l’accés a cicles de grau mitjà, el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior i en la resta dels ensenyaments de règim especial, llevat de les escoles oficials d’idiomes.

Del 22 de desembre de 2020 al 7 de gener de 2021: vacances de Nadal.

Del 27 de març al 5 d’abril de 2021: vacances de Setmana Santa.

22 de juny de 2021: acaben les classes a tots els centres, llevat de les dels ensenyaments de règim especial i les de la formació professional, que ho faran d’acord amb la seva programació acadèmica.

Calendari 2020-2021

 

Horari lectiu

L’horari de les classes pel matí és de 9 a 2/4 d’1.

i per la tarda de 3 a 2/4 de 5. 

Horari activitats extraescolars

Organitzades per l’AFA de l’Escola, es realitzen en horari matinal des de 3/4 de 8.

Les activitats extraescolars de tarda es realitzen de 2/4 de 5 a 2/4 de 7.

Horari d’oficines

 
Direcció
Secretaria acadèmica
Administració
Administració de menjador