Oferim

 

Seguiment tutorial

 • Entrevistes personals.
 • Coordinació ESO.
 • Informes trimestrals.

Enfoc plurilingüe

 • Anglès des de P3.
 • Psicomotricitat a Educació Infantil en anglès.
 • Science a 5è i 6è.

Competència digital

 • Robots (BeeBots, LegoWedo, LegoMindstorm).
 • Llenguatge de programació (Code, Scratch, 3D, RV).
 • Apps educatives (tauletes).

Metodologies

 • Ambients.
 • Tallers.
 • Treball per projectes.
 • Agrupaments flexibles.
 • Treball cooperatiu.
 • Ludificació (gamificació).
 • Llengua parlada i escrita en diferents modalitats d’agrupament.
 • Grups de raonament i resolució de problemes.

Tècniques de benestar / medi

 • Desenvolupament dels sentits corporals i la conseqüència interna del cos.
 • Concentració, atenció i autocontrol.
 • Viure el silenci (Respiració/relaxació/decans).

Introducció  al mètode científic

 • Elaboració d’hipòtesi, observació/presa de dades/obtenció de conclusions.

Música i noves tecnologies

 • Gamificació i xarxes socials.

Inclusivitat

 • Itineraris per a l’alumnat amb NESE.
 • Activitats intercentres.

Valors

 • Jo, Jo i els altres.
 • Emocions i sentiments.
 • Conflictes i mediació.
 • Estratègies de pensament i comunicació.
 • Cultura de la Pau.

Menjador escolar

 • Monitoratge adaptat als infants.
 • Menús adaptats a les necessitats alimentàries.
 • Cuina pròpia.

Activitats complementàries

 • Sortides i visites.
 • Activitats al propi centre.

Festes escolars

 • Castanyada.
 • Santa Cecília.
 • Concert de Nadal (obert a les famílies).
 • Carnaval.
 • Sant Jordi (obert a les famílies).
 • Comiat de 6è.

Festes escolars

Carnaval

Concert de Nadal

Santa Cecília

 

 

Castanyada

 

 

Sant Jordi

Instal·lacions

PLANTA BAIXA I GIMNÀS

Despatx de Direcció

Despatx de Cap d’Estudis

Despatx de Secretaria

Consergeria

Sala de professors

Despatx de l’AMPA

Menjador / Sala polivalent

Cuina pròpia

Gimnàs cobert

Lavabos

PRIMERA PLANTA

2 aules de P-3 amb terra entarimat i lavabos propis

Sala dormitori per a P-3 amb terra entarimat

2 aules de P-4 amb lavabos propis

2 aules de P-5

2 aules de primer de d’educació primària

2 aules de segon de d’educació primària

2 aules de tercer de d’educació primària

3 sales per a grups petits

Lavabos

 

 

SEGONA PLANTA

2 aules de quart de d’educació primària

2 aules de cinquè de d’educació primària

2 aules de sisè de d’educació primària

2 sales per activitats diverses

Aula TAC

Aula multifuncional

Aula de música

Aula d’Educació Especial

Lavabos

EXTERIORS

Pista poliesportiva

Sorral per als petits que es cobreix en l’època de major insolació

Lavabos

Vestidors

Pati independent per a P-3 amb terra adaptat

Biblioteca en edifici annex

Hort

Jardí vertical

 

Ascensor a totes les plantes