Menjador escolar

 

El menjador de l’escola és molt apreciat per l’alumnat i les seves famílies. Disposem de cuina pròpia on s’elabora una dieta saludable amb àpats equilibrats, variats i suficients. Els menús són validats per Dietistes Nutricionistes col·legiades CAT Nº0681.

La fruita és de proximitat i de temporada, i el temps que transcorre entre que es cuina i es serveix és reduït, aconseguint conservar els seus nutrients.

S’ofereixen menús especials per a l’alumnat amb al·lèrgies i intoleràncies. A part del menú basal, s’ofereixen menús sense fructosa, sense gluten, sense lactosa i sense ou.

 

 

 

 

 Torns de menjador

 

 

1r torn De 12:30 a 13:20 hores P3, P4, P5, 1r i 2n
2n torn De 13:20 a 14:30 hores 3r, 4t, 5è i 6è

ORGANITZACIÓ DEL MENJADOR

PREUS DEL MENJADOR

Horari d’administració del menjador escolar

del dilluns al divendres de 9h a 12h

 

Ajuts de menjador

L’alumnat de P-3 a 4t d’ESO escolaritzat en centres públics i concertats de famílies amb ingressos per sota dels llindars establerts a la convocatòria pública pot sol·licitar l’ajut individual de menjador a través del formulari ubicat en la pàgina web del Consorci d’Educació de Barcelona.

 

Convocatòria d’ajuts individuals de menjador. Curs 2021-2022
 • S’atorguen ajuts ordinaris de 4,43€ i també extraordinaris fins un màxim de 6,33€ per a les rendes més baixes.
 • Tothom qui vulgui participar d’aquesta convocatòria haurà de tramitar la sol·licitud d’ajuts de menjador.

 

Presentació de sol·licituds
 • Període de sol·licituds de juny 2021: entre els dies 27 de maig i 18 de juny, ambdós inclosos.
 • Període de sol·licituds de setembre 2021: entre els dies 6 i 17 de setembre, ambdós inclosos.

Període obert 2021: Per atendre alumnat de nova incorporació o bé per atendre situacions sobrevingudes.

Les famílies que pateixin una situació sobrevinguda respecte de l’any anterior poden:

  • Si es troben dins dels terminis de reclamació han de presentar una al·legació o un recurs, segons correspongui.
  • Si ja ha finalitzat el termini per reclamar han de presentar una nova sol·licitud en període obert marcant l’opció “situació sobrevinguda”.

En qualsevol dels dos casos anteriors s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

  • Escrit explicatiu de la família.
  • Documentació acreditativa dels fets causants de la nova situació.
  • Documentació econòmica per tal de determinar els nous rendiments de la unitat familiar.