Ja s’han publicat les llistes d’assignació i llistes d’espera.

Són tres llistes i les podeu veure clicant sobre el nom corresponent. Tot seguit veureu un petit detall del que trobareu en cada llistat.

  • Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició. Apareixen les dues primeres lletres del nom i cognoms de l’alumnat que te plaça assignada a la nostra Escola per matricular-se.
  • Alumnes preinscrits al centre. Apareixen les dues primeres lletres del nom i cognoms de l’alumnat que va presentar la sol·licitud a la nostra Escola i el centre que els ha estat assignat.
  • Llista d’espera. Apareixen les dues primeres lletres del nom i cognoms de l’alumnat que consta a les nostres llistes d’espera en l’ordre en que serà avisat en cas de produir-se vacants. Les llistes d’espera seran vigents fins al 8 de setembre.

Podeu veure aquests i els anteriors llistats en l’apartat Publicacions de llistes de la pestanya Preinscripció 2020-2021