MATRICULACIÓ 2021-2022

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ

El període de matriculació per al curs 2021-2022 és del 14 al 18 de juny de 2021​

DOCUMENTACIO I MITJÀ DE PRESENTACIÓ

La documentació s’entregarà per mitjans telemàtics. Els documents s’hauran de fotografiar o escanejar i enviar en format pdf (preferenment) o jpg i enviar al següent correu electrònic:

documentacio@escoladuranibas.org

 

Els documents indispensables per formalitzar la matricula són:

 • Targeta sanitària de l’alumne/a
 • Una foto tipus carnet del nen/a. Val una foto feta amb el mòbil però de la cara (no de cos sencer) i amb un fons blanc o clar.
 • Els documents de matricula que podeu descarregar del següent link emplenats i signats.
l

Documents de matricula

La documentació anterior haurà de complementar-se amb els següents documents si es compleixen els condicionants:

 • Si heu indicat alguna al·lèrgia o malaltia cal adjuntar l’informe mèdic amb les pautes de medicació.
 • Si a la preinscripció només heu posat un tutor i en te dos, s’ha d’adjuntar el document d’identitat de l’altre progenitor (això evita malentesos alhora de recollir l’alumnat).
 • Si hi ha algun pacte o resolució judicial que afecti la guarda i custòdia de l’alumne/a cal adjuntar una còpia.
 • Si voleu indicar-nos qualsevol informació que considereu necessària ho podeu fer en el correu en el que adjunteu la documentació.
 • Si voleu autoritzar a alguna persona per recollir l’infant haureu d’emplenar el document “Autorització per a la sortida de l’alumnat en finalitzar les classes” que trobareu a la secció “Autoritzacions i altres documents”. Pare i mare no necessiteu aquesta autorització. Aquest document es podrà emplenar més tard, si s’escau, i actualitzar quan calgui.

 

MATRICULACIÓ FORA DEL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ

Fora del període de preinscripció, les sol·licituds d’admissió s’atenen tenint en compte les places vacants existents i mirant de garantir l’equilibri en la distribució de l’alumnat en situació de vulnerabilitat entre tots els centres d’una mateixa zona.

Aquest tràmit s’adreça a les famílies que no han escolaritzat els seus fills prèviament en cap centre de Catalunya i que volen demanar plaça per primera vegada en un centre de la ciutat de Barcelona perquè no ho han pogut fer a través del procés de preinscripció ordinària.

Les sol·licituds poden presentar-se de dues maneres: mitjançant un formulari en línia o presencialment en qualsevol de les oficines d’escolarització del Consorci d’Educació de Barcelona si no es disposa de signatura electrònica o existeix alguna dificultat en la tramitació que no permeti fer-la des de casa.

Trobareu tota la informació i el formulari a la pàgina web del Consorci d’Educació clicant aquest enllaç.

 ALTRA INFORMACIÓ

A les diferents seccions dels menús “Infantil” i “Primària” trobareu la següent informació:

 • Llistat de llibres.
 • Dossier informatiu.

 • Calendari escolar.

 • Autoritzacions diverses, com l’autorització perquè l’alumne/a pugui marxar de l’Escola acompanyat d’altres persones diferents de pare, mare i tutors legals.