Anglès

A primària es va fent el pas progressiu d’anar introduint la llengua escrita des de 1r, on comencen a llegir i escriure paraules senzilles en llengua anglesa i veuen que, a diferència del català i castellà, no hi ha correspondència so-grafia. A 3r i 4t ja s’inicien a fer petites oracions escrites per arribar a 5è i 6è on ja redacten textos adequats al seu nivell. Tot això sense deixar de banda la llengua oral a través de cançons i petites dramatitzacions.

Cada any ens visita una companyia de teatre i representa obres en anglès adreçades als diferents nivells. La canalla riu, gaudeix i aprèn.

D’altra banda, volem fomentar el gust per la lectura i la dimensió literària de tota llengua i per això, des de 3r fem préstec de llibres de lectura en anglès.

A 5è i 6è afegim dues sessions on treballem science (medi natural en anglès) per tal que facin servir la llengua anglesa com a llengua vehicular per assolir coneixements. Ho fem a través d’experiments, petites dramatitzacions i aprofitem per a treballar tècniques d’estudi com són aprendre a fer resums, esquemes, mapes conceptuals, etc.

Amb els grans també introduïm l’eina Edmodo (plataforma digital educativa) per motivar-los i connectar les eines TAC amb l’aprenentatge de la llengua i les ciències.

Aquesta metodologia està donant els seus fruits i la major part de l’alumnat de l’Escola finalitza l’Educació Primària obtenint un assoliment excel·lent en la matèria.