Investigació i experimentació

A l’Escola potenciem la investigació i l’experimentació, aconseguint d’aquesta manera que l’alumnat tingui un paper més actiu en els seus aprenentatges.

Tenint en compte que la investigació i l’experimentació són fonamentals en l’aprofundiment dels aprenentatges perquè  permeten participar activament en el procés d’adquisició de coneixements, comencem a treballar amb el mètode científic a infantil. A primària li donem continuïtat fent experiments setmanals amb grups inter aules de 1r i 2n, i a 5è i 6è fem els experiments en llengua anglesa per tal que l’alumnat faci servir la llengua anglesa com a llengua vehicular per assolir coneixements.

Amb aquesta metodologia  incentivem l’alumnat perquè sigui actiu i s’impliqui en el seu procés d’aprenentatge.

La investigació promou i desenvolupa moltes aptituds en l’alumnat com la creativitat, la curiositat, la lògica, la objectivitat, la paciència, la persistència, la disciplina, la dedicació i el treball en equip.

Els coneixements que s’assoleixen mitjançant la metodologia experimental es consoliden de manera més significativa i permeten construir una bona base per adquirir posteriors aprenentatges.