Matemàtiques manipulatives

Igual que el llenguatge, la ciència i altres aprenentatges, les matemàtiques s’adquireixen de forma natural perquè formen part de la nostra vida quotidiana. La base per poder apreciar les matemàtiques és comprendre-les.

Per tant, mitjançant el material manipulatiu acompanyem l’alumnat perquè pugui utilitzar-los de forma intuïtiva i autodidacta i així explorin i comencin a conèixer i apreciar el fascinant món de les matemàtiques i arribin a descobrir els conceptes matemàtics.

És una forma estimulant d’aprendre perquè les matemàtiques són abstractes i si s’aprenen de memòria no s’entenen i s’obliden fàcilment. Per això fem que les matemàtiques es puguin tocar, veure i sentir.

Jugant, manipulant, provant i rectificant captem el seu interès i millorem les destreses relacionades amb els conceptes matemàtics que seran la base per entendre el raonament d’aquesta matèria.

Tant a infantil com a primària dediquem unes sessions setmanals a treballar les matemàtiques a través de jocs i material manipulatiu, activitat que complementem a primària amb una visita al Museu de les matemàtiques.