Tècniques del benestar

Les tècniques de benestar (TB) formen part d’un projecte que es va iniciar a l’escola el curs 17-18 amb l’objectiu d’oferir als nens i les nenes dels nivells de 1r, 3r i 5è de primària un espai nou i diferent, dins l’horari lectiu, per afavorir el benestar físic i mental a partir del treball amb el propi cos: aprenem a escoltar-lo, a controlar-lo, coneixem els seus límits… i aconseguim moments de tranquil·litat i de pausa dins el grup i individualment.

Les TB les  treballem des de l’àrea del CONEIXEMENT DEL MEDI i, s’avaluen dins la dimensió de SALUT I EQUILIBRI, tal i com assenyala el currículum oficial.

Els nens i les nenes gaudeixen d’una sessió setmanal d’una d’hora de durada que es fa sempre al gimnàs complementant així les altres classes que tenen de medi a l’aula ordinària.

Aquestes sessions setmanals són totalment pràctiques i vivenciades, d’experimentació individual i de grup, i sempre van acompanyades d’un suport teòric per afavorir l’adquisició de continguts.

La pràctica d’autoconeixement amb els nens i nenes es planteja a partir de diferents eines: ioga infantil, massatges, visualitzacions, control de la respiració, relaxació guiada, cadenes de moviment, etc. i amb l’ús de materials adients per aquest tipus de pràctica.

La programació per a cada nivell educatiu es fonamenta en l’adquisició de les següents capacitats i competències:

1.- EL BENESTAR FÍSIC

  • Alimentació, activitat física i descans.
  • Coneixement dels cos humà, aparells, funcions i sistemes: aparell locomotor, sistema nerviós, sentits corporals.

 

2- L’EQUILIBRI EMOCIONAL

  • Prendre consciència del propi cos, de les emocions i dels sentiments, propis i aliens per aconseguir l’equilibri emocional i afavorir la convivència.

 

3- SALUT I HIGIENE

  • El cos humà integrat dins aparells i sistemes: com cuidar-lo.
  • Factors que influeixen en la salut.
  • Hàbits d’higiene.