Treball cooperatiu

L’escola aposta per l’aprenentatge cooperatiu. Treballem amb equips reduïts d’alumnes de composició heterogènia utilitzant una estructura de l’activitat que asseguri al màxim la participació equitativa i potenciï al màxim la interacció simultània entre ells. La finalitat és que tots els membres d’un equip aprenguin els continguts proposats, cadascú al màxim de les seves possibilitats i aprenguin, a més, a treballar en equip.

Cooperar no significa deixar de banda el treball personal o individual, tot el contrari. Per tal que un equip funcioni és necessari el treball i la implicació màxima de tots els seus components. Es tracta de fer convergir els objectius de l’equip on l’èxit personal està vinculat a l’èxit de l’equip i viceversa.

Cada classe està organitzada en grups de quatre alumnes de manera estable per aprendre junts.

L’aprenentatge cooperatiu no és tan sols un mètode o un recurs especialment útil per aprendre millor els continguts escolars, sinó que és, en sí mateix, un contingut curricular més que els alumnes han d’aprendre i que, per tant, se’ls ha d’ensenyar.

Prèviament fem dinàmiques de grup per tal d’organitzar aquests equips. Cada component del grup té un rol diferent que es canviarà periòdicament de manera que tots/es el puguin realitzar.

Una vegada realitzada l’activitat els alumnes s’autoavaluen i es coavaluen per ser conscients de la seva participació i del seu progrés.