Tutoria, convivència i gestió d’emocions

Totes les nostres actuacions tenen com a objectiu afavorir i generar cultura i clima de convivència saludable, una convivència que sigui inclusiva, participativa, solidària, tolerant, pacífica i respectuosa.

Creiem que el seu desenvolupament ha de ser global amb la participació de tota la comunitat educativa i sobretot de l’alumnat com a màxim protagonista dels processos de prevenció.

Per a això, la convivència escolar s’ensenya i s’aprèn. És un procés d’aprenentatge, i per tant, a la nostra escola són elements bàsics de la convivència: el diàleg, la bondat, l’exemplaritat, els valors, les emocions, la inclusió.

Com que l’aprenentatge de les emocions ha de ser transversal en totes les activitats que fem a l’escola: eduquem en la resiliència, ajudem a gestionar les emocions (gestionar la ràbia, conèixer la por, acceptar els errors, tenir empatia, tenir una bona autoestima…).

Tot i que l’activitat diària porta implícita el treball emocional, aquest es realitza d’una manera més expressa a l’hora de tutoria setmanal, combinant els cercles de diàleg amb diferents tècniques de dinàmica de grup per afavorir la cohesió entre tots i totes.