PAGAMENTS A L’ESCOLA

 

La quota per tots els alumnes de material fungible per aquest curs 2020 -2021, que van cursar estudis a la nostra escola serà de 60€ ja que no es va consumir l’import d’un trimestre a causa del confinament.

Igualment els alumnes nous des de P-3 a 6è la quota de material fungible serà la de sempre, és a dir, de 90€.

Els imports de les sortides no realitzades el curs passat els reservem i segons l’evolució de situació de pandèmia es valorarà poder tornar-les a fer. De no ser així es faran les devolucions pertinents a final de curs.

La quantitat de 60€ o 90€ caldrà fer-la efectiva durant el mes d’octubre per mitjà de transferència al compte bancari 

NÚMERO DE COMPTE

ES62 2100 0813 6802 0090  8439

MATERIAL ESCOLAR

 

Els comprovants cal enviar-los als correus corresponents del curs del seu fill/a.

Cal fer-hi constar el curs i grup (A, B, C), el nom i cognoms de l’alumne/a

 

CORREUS ELECTRÒNICS MATERIAL

 

materialprimer@escoladuranibas.org
materialsegon@escoladuranibas.org
materialtercer@escoladuranibas.org
materialquart@escoladuranibas.org
materialcinque@escoladuranibas.org
materialsise@escoladuranibas.org

SORTIDES ESCOLARS