Avui es publiquen els llistats definitius del procés de Preinscripció.

Es publiquen tres llistes:

Llistat d’alumnes assignats al centre. Es mostra l’alumnat que te plaça per a la nostra escola. El nom de l’escola que apareix és només la indicació del centre demanat en primera opció.

Llistat de llistes d’espera. Es mostra l’alumnat que està pendent d’alguna vacant per poder entrar a l’escola. La llista està ordenada per l’ordre d’assignació.

Llistat de preinscrits al centre. És la llista de les sol·licituds presentades per al nostre centre amb la indicació del centre que s’ha assignat (si és el cas).